Zakład Usług Studziennych - studnie.biz


Zakład Usług Studziennych powstał w 1968r. Ogromne doświadczenie, ponad 3000 wykonanych otworów w połączeniu z osiągnięciami najnowszej techniki wiertniczej czyni z nas lidera regionu w zakresie różnego rodzaju wierceń. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę pracowników z uprawnieniami wiertniczymi i geologicznymi niezbędnymi do wykonywania otworów do 300m. Wiercimy otwory studzienne o średnicy do 24 cali jak również studnie głębinowe przy domkach jednorodzinnych. Wykonujemy odwierty pod pompy ciepła oraz piezometry. Wszystkie otwory studzienne wykonujemy bez użycia płuczki - co jest bardzo istotne dla wydajności studni w trudnych warunkach hydrogeologicznych. Przed każdym przystąpieniem do wiercenia studni uprawniony geolog wykonuje rozpoznanie terenu dokładnie zapoznaje się z budową geologiczną i informuje inwestora o istniejących warunkach geologicznych oraz hydrogeologicznych w danym rejonie dzięki czemu nie jest on narażony na koszty wiercenia studni bez wody. Wykonujemy projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczne oraz operaty wodnoprawne.

Wykonywane usługi:


 • Wiercenie pod studnie głębinowe dla domów jednorodzinnych
 • Wiercenie pod studnie głębinowe dla myjni oraz budynków przemysłowych
 • Wiercenie pod studnie dla nawadniania
 • Wiercenie pod PC gruntowe
 • Wykonywanie pomiarów termalnych w otworach pod PC do dokumentacji powykonawczych
 • Wykonywanie obudowy typu szwedzkiego z montażem pompy głębinowej
 • Renowacje studni i konserwacja
 • Wykonywanie projektów robót geologicznych
 • Likwidacja studni głębinowych
 • Wiercenie stundi przemysłowych wodociągowych
 • Wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych
 • Wykonywanie pompowań pomiarowych oraz oczyszczających


Studnie głębinowe

W celu uzyskania jak najwyższej wydajności studni wiercenie prowadzimy metodą udarową na sucho lub udarową młotkiem wgłębnym na sprężone powietrze. Wykorzystanie tych technik gwarantuje maksymalne wykorzystanie warstw wodonośnych i ich optymalne ujęcie. Nie stosujemy płuczek wiertniczych iłowo-bentonitowych ani polimerowych gdyż każda płuczka wiertnicza także polimerowa prowadzi do kolmatacji strefy otworu czyli zatykania porów oraz spękań w skałach w skutek czego wydajnośc studni może nie spełniac oczekiwań. Udzielamy 10 letniej gwarancji na wiercenie studni.

Pompy ciepła

Pompy ciepła wykonujemy kompleksowo. Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem niemieckiego producenta pomp ciepła Stiebel Eltron.

OFERTA


Studnie głębinowe - budowa i renowacje
Pompy ciepła - wykonywanie kolektorów pionowych, przyłącza

 • projektowanie i odwierty
 • wykonanie obudowy i montaż pompy
 • renowacje studni i konserwacja
 • projekty hydrogeologiczne
 • projekty geologiczne
 • analizy technologiczne
 • analizy fizykochemicznych
 • analizy bakteriologicznych
 • uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień
 • likwidacja studni, doradztwo

odkręcony kran

Studnie głębinowe

W celu uzyskania jak najwyższej wydajności studni wiercenie prowadzimy metodą udarową na sucho lub udarową młotkiem wgłębnym na sprężone powietrze. Wykorzystanie tych technik gwarantuje maksymalne wykorzystanie warstw wodonośnych i ich optymalne ujęcie. Nie stosujemy płuczek wiertniczych iłowo-bentonitowych ani polimerowych gdyż każda płuczka wiertnicza także polimerowa prowadzi do kolmatacji strefy otworu czyli zatykania porów oraz spękań w skałach w skutek czego wydajnośc studni może nie spełniac oczekiwań.

  W zakresie wykonywania studni oferujemy:
 • Projekty prac geologicznych celem ujęcia wód podziemnych
 • Wiercenie studni o średnicy do 24 cali i głębokości do 300m
 • Filtrowanie otworu
 • Pompowania oczyszczające i pomiarowe ustalające wydajność studni
 • Analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
 • Wykonanie naziemnych obudów studni typu "Lange"
 • Wykonanie montażu na obudowach typu szwedzkiego
 • Instalacje elektryczne i wodociągowe
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Operaty wodno prawne na pobór i eksploatację wód podziemnych
 • Projektowanie stref ochronnych ujęcia wód
 • Renowacje (regeneracje) studni mechaniczne za pomocą air liftu a także chemiczne
 • Wymiana filtrów studziennych i pomp głębinowych
 • Instrumentacje otworów - wyciąganie utopionych pomp , rurociągów tłocznych itp.
 • Projekty likwidacji studni, uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień
 • Likwidacje studni, doradztwo

W związku z niejasnością nowych przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wykonanie studni głębinowych, należy zasięgnąć informacji w danym starostwie, gdyż niektóre z nich wymagają opracowania projektów geologicznych, a inne nie. Jednak: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 mówi, że pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane min. na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30m. Projekt powinien zawierac m.in.: zapotrzebowanie na wodę, lokalizację odwiertu, planowaną głębokość i średnicę, konstrukcję otworu, sposób filtrowania. Opracowany projekt przedkładamy celem zatwierdzenia do odpowiedniego organu. Po zatwierdzeniu projektu i zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do robót możemy zacząc wiercenie studni głębinowej. Opracowanie Projektu wraz z zatwierdzeniem trwa ok. 7 tyg.

Udzielamy 10 letniej gwarancji na wiercenie studni.

studnia głębinowa studnia głębinowa studnia głębinowa studnia głębinowa

Pompy ciepła

Pompy ciepła wykonujemy kompleksowo. Projektujemy, wyceniamy, wiercimy, instalujemy Pompy Ciepła, a także wykonujemy ogrzewanie podłogowe. Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem niemieckiego producenta pomp ciepła Stiebel Eltron.

Pompa ciepła jak to działa?
Zasadę działa pompy ciepła najprościej wytłumaczyć na przykładzie zwykłej lodówki. Lodówka chłodzi żywność a ciepło pozyskane za pomocą sprężarki parownika i skraplacza oddaje do żeber znajdujących się w jej tylnej części.

Pompy ciepła pobierają ciepło zgromadzone w środowisku naturalnym (w ziemi, wodzie, powietrzu) i oddają je do układu grzewczego w postaci systemu centralnego ogrzewania, do wymiennika ciepłej wody użytkowej lub do wentylacji z odzyskiem ciepła. Jak widać lodówka jest także pompą ciepła! Źródło mające stosunkowo niską temperaturę - grunt, woda lub powietrze atmosferyczne; ogrzewa czynnik o niskiej temperaturze wrzenia krążący w układzie pompy ciepła , który przepływając przez parownik na skutek sprężenia doprowadzany jest do wrzenia, w wyniku czego momentalnie nagrzewa się i paruje oddając ciepło do instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła w układzie studni głębinowych
System ten wykorzystuje dwie lub więcej studni głębinowych - studnię czerpalną z której za pomocą pompy głębinowej pobierana jest woda o temperaturze 8-100C oraz studnię zrzutową do której odprowadzana jest schłodzona przez pompę ciepła do ok. 40C woda. Największą zaletą tego systemu jest bardzo wysoki współczynnik sprawności COP dochodzący do 5. Niewątpliwą korzyścią jest również możliwość wykorzystania studni czerpalnej jako studni głębinowej do zaopatrywania w wodę domu, podlewania ogródka itp.

  Jednakże aby wykorzystać ten system musi by spełnione kila warunków:
 • Skład fizyko-chemiczny wody musi być odpowiedni - woda nie może zawierać żelaza ani manganu gdyż obecność tych pierwiastków powoduje kolmatację (zatkanie) studni zrzutowych.
 • Wydajność studni musi być wystarczająco wysoka. W przybliżeniu dla domu o powierzchni ok. 200m2 potrzeba do 3m3 wody na godzinę.
 • Głębokość do lustra wody nie może być za duża ponieważ pompa głębinowa będzie zużywała więcej energii na wypompowanie wody ze studni.

Pompa ciepła w układzie sond pionowych
System ten wykorzystuje odwierty o małej średnicy w których umieszczane są sondy pionowe - 2 lub 4 rurki z tworzywa PE zakończone U - kształtką. Przez sondę przepływa tzw solanka (mieszanina wody i glikolu lub wody i spirytusu) która krąży w obiegu zamkniętym. Sprawnośc układu jest również wysoka i wynosi ponad COP 4. Wykonanie sond pionowych zaleca się w sytuacji gdy nie możliwe jest wykonanie układu studni głębinowych.

  Projektując system oparty na kolektorze pionowym należy pamiętac aby:
 • Ilość i głębokość odwiertów była dopasowana do warunków hydrogeologicznych danego rejonu.
 • Odległość pomiędzy odwiertami była nie mniejsza niż 6m
 • Najlepszym przewodnikiem ciepła jest woda więc jeśli podczas wiercenia otworów okaże się iż są one zupełnie suche przestrzeń otworu należy wypełnic materiałem podnoszącym przewodnictwo cieple otworu np. Hekoterm.

Pompa ciepła i kolektor poziomy
System jest bardzo podobny do kolektora pionowego. Różnica polega na sposobie ułożenia rurek PE. Nie są one umieszczone w odwiertach tylko zakopane na głębokości około 1,5 m pod poziomem terenu. W środku rurek krąży w układzie zamkniętym solanka. System ten na początku sezonu grzewczego charakteryzuje się nieco lepszym współczynnikiem COP niż kolektor pionowy jednakże pod koniec sezonu grzewczego znacznie spada.

  Wykonanie tego systemu wymaga:
 • Dużej powierzchni działki. Na każdy metr kwadratowy powierzchni domu potrzeba 3 metry kolektora poziomego.
 • Waruki gruntowo wodne muszą być optymalne czyli wysoki poziom wody gruntowej a sam grunt najlepiej gliniasty.
 • Teren na którym został wykonany kolektor poziomy nie może zostać zabudowany ani nie wolno na nim sadzic drzew. Najlepiej obsiać go trawą.

Pompa ciepła powietrze - powietrze Zródłem ciepła jest powietrze atmosferyczne które zostaje ogrzane i wtłaczane do systemu wentylacji. System o sprawności do COP 4,2 bardzo dobrze sprawdza się w domkach letniskowych gdyż w lecie służy jako klimatyzacja, nie wymaga wykonania żadnych odwiertów ani prac ziemnych jest więc stosunkowo tani.

  Pamiętać należy iż:
 • Jego sprawność poniżej temp 0°C znacznie spada.
 • Mimo wciąż ulepszanej technologii jest dosyć głośny ze względu na przepływ powietrza.

Pompa ciepła powietrze - woda System wykorzystuje powietrze do ogrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) Pompę ciepła powietrze woda instalujemy w piwnicy, garażu lub kotłowni. Obecnie najtańszy sposób przygotowania c.w.u. Dodatkową korzyścią jest osuszanie powietrza w pomieszczeniu gdzie jest zainstalowana. Praktycznie bez wad.

pompa ciepła pompa ciepła pompa ciepła pompa ciepła pompa ciepła pompa ciepła

DOTACJE


dotacja

KONTAKT


Zakład Usług Studziennych studnie.biz

ul. Spacerowa 5
25-026 Kielce
woj. Świętokrzyskie