ZLECENIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ROBÓT GEOLOGICZNYCH – OTWORY POD POMPY CIEPŁA1. Dane zleceniodawcy:
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Telefon: (999-999-999)

Email:2. Charakterystyka inwenstycji:

Nr działki:

Miejscowość:

Gmina:

Dobrana moc pompy ciepła w kW:

Łączny metraż odwiertu:


Pompa ciepła służy pokryciu zapotrzebowania na ciepło:
- domu jednorodzinnego
- budynku usługowego jakiego:

Pozostałe informacje:

Koszt wykonania dokumentacji z wykonanych prac 1 500 zł netto. Termin realizacji: do 60 dni od dostarczenia materiałów.

3. Obowiązki Inwestora.
Dokumentacja robót geologicznych podlega zgłoszeniu właściwemu staroście. Trzy egzemplarze dokumentacji wraz z wnioskiem należy przesłać do Starostwa Powiatowego (w przypadku miasta na prawach powiatu na Urzędu Miasta). W celu wykonania dokumentacji geologicznej Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć: Inwentaryzacje geodezyjną

Uwaga: Dokumentacja robót geologicznych zostanie wysłana do Zleceniodawcy po dokonaniu przedpłaty w postaci przelewu lub gotówkowo przy odbiorze osobistym.Dane do wystawienia faktury VAT:
Nazwa:

Adres:

NIP:Oblicz:=REZYGNUJĘ