ZLECENIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ROBÓT GEOLOGICZNYCH – UJĘCIE WÓD PODZIEMNYCH1. Dane zleceniodawcy:
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Telefon: (999-999-999)

Email:2. Charakterystyka inwenstycji:

Nr działki:

Miejscowość:

Gmina:

Zapotrzebowanie na wodę w m3/h:

Średnica rury studziennej PCV:

Głębokość:

Cel poboru wody:


3. Pozostałe informacje:

Koszt wykonania dokumentacji z wykonanych prac 2 500 zł netto. Termin realizacji: do 60 dni od dostarczenia materiałów.

4. Obowiązki Inwestora:
Inwentaryzacja geodezyjna otworu Dostarczyć wyniki badań wody (np. Sanepid bądź inna instytucja). Dokumentacja robót geologicznych podlega zgłoszeniu właściwemu staroście. Trzy egzemplarze dokumentacji wraz z wnioskiem należy przesłać do Starostwa Powiatowego (w przypadku miasta na prawach powiatu na Urzędu Miasta).
Uwaga: Dokumentacja robót geologicznych zostanie wysłana do Zleceniodawcy po dokonaniu przedpłaty w postaci przelewu lub gotówkowo przy odbiorze osobistym.Dane do wystawienia faktury VAT:
Nazwa:

Adres:

NIP:Oblicz:=REZYGNUJĘ