Zlecenie opracowania projektu robót geologicznych - otwory pod pompy ciepła1. Dane zleceniodawcy:
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Telefon: (999-999-999)

Email:2. Charakterystyka inwenstycji:

Nr działki:

Miejscowość:

Gmina:

Dobrana moc pompy ciepła w kW:

Łączny metraż odwiertu:


Pompa ciepła służy pokryciu zapotrzebowania na ciepło:
- domu jednorodzinnego
- budynku usługowego jakiego:

3. Pozostałe informacje:

Koszt wykonania dokumentacji z wykonanych prac 1 500 zł netto. Termin realizacji: do 60 dni od dostarczenia materiałów.

4. Obowiązki Inwestora
Projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu właściwemu staroście. Dwa egzemplarze projektu wraz z wnioskiem należy przesłać do Starostwa Powiatowego (w przypadku miasta na prawach powiatu na Urzędu Miasta). W celu wykonania projektu robót geologicznych Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć: aktualny wypis z rejestru gruntów, mapę sytuacyjno-wysokościową lub zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1 000, szkic z określeniem miejsca przeznaczonego pod wykonanie otworów wiertniczych.

Projekt robót geologicznych zostanie wysłany do Zleceniodawcy po dokonaniu przedpłaty w postaci przelewu lub gotówkowo przy odbiorze osobistym.
W czasie 6 miesięcy od zakończenia robót geologicznych należy sporządzić dokumentacje geologiczną. Prawo Geologiczne i górnicze: Art. 93 pkt 8.
Dane do wystawienia faktury VAT:
Nazwa:

Adres:

NIP:Oblicz:=REZYGNUJĘ