ZLECENIE OPRACOWANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO – NA WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO I POBÓR WÓD1. Dane zleceniodawcy:
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Telefon: (999-999-999)

Email:2. Charakterystyka inwenstycji:

Nr działki:

Miejscowość:

Gmina:

Zapotrzebowanie na wodę w m3/h:

Średnica rury studziennej PCV:

Głębokość:

Cel poboru wody:


3. Pozostałe informacje:

Koszt wykonania dokumentacji z wykonanych prac 3 500 zł netto. Termin realizacji: do 60 dni od dostarczenia materiałów.

4. Obowiązki Inwestora: dostarczyć ostatni operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, określić wielkość poboru wody, przekazać schemat, opis obudowy studni, zamontowanych pomp, głębokość zamontowania pompy. Operat wodnoprawny należy złożyć we właściwym Zarządzie Zlewni.
Uwaga: Dokumentacja robót geologicznych zostanie wysłana do Zleceniodawcy po dokonaniu przedpłaty w postaci przelewu lub gotówkowo przy odbiorze osobistym.Dane do wystawienia faktury VAT:
Nazwa:

Adres:

NIP:Oblicz:=REZYGNUJĘ